Τέντες Ριντό από την επιχείρηση Γιαννόπουλος Παναγιώτης στην Πετρούπολη

 
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Ριντό Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης